قاسم یاحسینی

قاسم یاحسینی

سید قاسم یاحسینی در سال ١٣٤٤ در شیراز متولد شد. دوران کودکی اش را در شهرهای لار (از توابع استان فارس) و برازجان (از توابع استان بوشهر) سپری کرد. از سال ١٣٥٧ تا امروز ساکن بندر بوشهر می باشد. وی یکی از پرکارترین مورخان بوشهری به شمار می رود و از سال ١٣٧٠ تا کنون نزدیک به هفتاد جلد کتاب در زمینه های بوشهر شناسی، تنگستان شناسی، خاطره نویسی و تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی و تاریخ روشنفکری در ایران منتشر کرده است. یاحسینی از پیشتازان مطالعات در باب تنگستان شناسی در ایران می باشد و چند کتاب و دهها مقاله در این باره منتشر کرده است. از این مورخ بوشهری رساله ها و کتاب های چندی به زبان های انگلیسی و فرانسه ترجمه گردیده است.

کتاب های قاسم یاحسینی

رئیس علی دلواری


زن بوشهری


شیخ حسین خان چاه کوتاهی


روزنامه مظفری بوشهر


وری وقت جنگه