زهرا فتاحی

زهرا فتاحی

دکتر زهرا فتاحی متولد سال 1357، متخصص شخصیت شناسی، روابط عاطفی، بهبود فردی می باشد. وی دارای بیش از ۳۰ مقاله معتبر در مجلات جهانی، نویسنده کتاب شخصیت شناسی، عضو انجمن علوم اعصاب آمریکا (SfN)، عضو انجمن علوم اعصاب اروپا (FENS)، عضو انجمن علوم اعصاب ژاپن (JNS) است.

کتاب های زهرا فتاحی