حسین شیرمحمدی

حسین شیرمحمدی

حسين شيرمحمدي متولد سال 1366، نویسنده 6 کتاب در مورد آموزش آداب معاشرت و اتیکت است. وی دانش آموخته کارشناسی مهندسی ایمنی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی از دانشگاه تهران، دانش آموخته دوره DBA (دکترای حرفه ای کسب و کار) از دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های حسین شیرمحمدی

اتیکت


قوانین زندگی من


شکستن مرزهای ثروت