سون ویندال

سون ویندال

سون ویندال (Sven Windahl) (متولد 1 مه 1942) استاد سوئدی مطالعات ارتباطات و همچنین مشاور در زمینه ارتباطات سازمانی است. تأثیرگذارترین اثر وی کتاب استفاده از نظریه ارتباطات از سال 1989 است که با همکاری دکتر بنو سیگنیتزر و ژان تی اولسون نوشته شده است. این کتاب به بسیاری از زبانها ترجمه شده است.

کتاب های سون ویندال

کاربرد نظریه های ارتباطات