امید دین پرست

امید دین پرست

اینجانب امید دین پرست متولد سال 1353، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک و پژوهشگر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و پژوهشگر در علوم متافیزیک و ماوراء الطبیعه و علوم مختلفی چون علوم غریبه، علوم فراحسی، هیپنوتیزم، تله پاتی، پرواز روح و فرافکنی، مانیتیزم، آگاهی برتر و تکنولوژهای مختلف فکری و آشنایی با ابعاد مختلف وجود و خواص آیات و مسائل روانکاوی همواره عطش خاصی در فراگیری این امور داشته ام.

کتاب های امید دین پرست