رابرت کانین

رابرت کانین

دکتر رابرت ک. کنین (متولد: 21 مه 1944) استاد برجسته برنامه مشاوره دانشگاه سین سیناتی است. او یک روانشناس مجاز، یک مشاور بالینی حرفه ای دارای مجوز و یک عضو چندین نفر است.

کتاب های رابرت کانین

مشاوره پیشگیرانه