رونلد نولز

رونلد نولز

رونالد نولز (متولد: 15 دسامبر 1940) مدرس ارشد ادبیات انگلیسی در دانشگاه ردینگ ، انگلستان است. وی در مورد نمایشنامه ها: شکسپیر ، مطالعات شکسپیر و انتقاد و ... کتاب هایی نوشته است.

کتاب های رونلد نولز