ریچارد دایر

ریچارد دایر

ریچارد دایر (متولد 1945) یک استاد دانشگاه انگلیسی است که در گروه مطالعات فیلم در کالج کینگ لندن کرسی استادی داشته است. وی متخصص در سینما (به ویژه سینمای ایتالیا)، نظریه کوئر و رابطه بین سرگرمی و نمایش نژاد، و جنسیت بود، وی سالها عضو هیئت علمی گروه مطالعات فیلم در دانشگاه وارویک بود و سالها در مقام استادی در انگلستان، ایالات متحده، ایتالیا، سوئد، دانمارک و آلمان خدمت کرده است.

کتاب های ریچارد دایر

هفت