خورخه لوخان

خورخه لوخان

خورخه لوخان (Jorge Luján) (متولد 1943 ، کوردوبا ، آرژانتین) نویسنده و شاعری توانا و بسیار مورد احترام است. او برای خلق مجموعه ای برجسته از آثار با بسیاری از بزرگترین تصویرگران جهان کار کرده است.

کتاب های خورخه لوخان

یک تکه از آسمان