آدولفو بیوئی کاسارس

آدولفو بیوئی کاسارس

آدولفو بیوئی کاسارس (۱۵ سپتامبر ۱۹۱۴ - ۸ مارس ۱۹۹۹) روزنامه نگار، شاعر و نویسنده ی داستان های علمی تخیلی است. کاسارس کار نوشتن را از اوایل دهه ی۳۰ آغاز کرد. او در سال ۱۹۳۱ با بورخس آشنا شد. از آن به بعد او به عنوان پیرو و همکار بورخس شناخته شد. عمده ی شهرت کاسارس برای رمان ابداع مورل است.

کتاب های آدولفو بیوئی کاسارس

ابداع مورل


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان