ارنستو ساباتو

ارنستو ساباتو

ارنستو ساباتو نویسنده و رمان نویس برجسته ی آرژانتینی از تبار ایتالیایی Arbëreshë بود. ساباتو در 26 سالگی دکترای فیزیک گرفت و فیزیکدان موفقی هم به حساب می آمده است، اما به یک باره علم را رها می-کند و به سراغ ادبیات می رود. او در سال 1985 برنده ی جایزه «میگل سروانتس» می شود که بزرگترین جایزه ی ادبی اسپانیا است. او را جزو پیشگامان رمان روان شناختی فرویدی در آرژانتین می دانند.
جایزه میگل دو سروانتس
برنده جایزه میگل دو سروانتس در سال 1984

کتاب های ارنستو ساباتو

فرشته ی ظلمت


تونل


قهرمانان و گورها