هدر کاسنر

هدر کاسنر

هدر کاسنر (Heather Kassner) عاشق رعد و برق، مرغ مگس خوار و کتاب است. او با شوهرش در آریزونا زندگی می کند، منتظر (و منتظر و منتظر) باران، از مرغ مگس خوار عکاسی می کند و داستان های کوچک عجیب می خواند و می نویسد. باغ استخوان اولین رمان اوست.

کتاب های هدر کاسنر

باغ استخوان


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟