پاملا هیل نتلتون

پاملا هیل نتلتون

پاملا هیل نتلتون متولد سال 1955 ، استادیار روزنامه نگاری و مطالعات رسانه در کالج ارتباطات دیدریخ در دانشگاه مارکت است.

کتاب های پاملا هیل نتلتون

ویلیام شکسپیر