علی اکبر قاضی زاده

علی اکبر قاضی زاده

علی اکبر قاضی زاده متولد 1328 در ایران، پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات و روزنامه نگار ایرانی ست. او در کلاس های آزاد موسسه رخداد تازه تدریس می کند. قاضی زاده معاون سردبیر روزنامه نشاط بود و فرناز قاضی زاده برادرزاده اوست.

کتاب های علی اکبر قاضی زاده

تالار گرگ


مادرم را به تو می سپارم


مجرمان را بیاورید