عذرا موسوی

عذرا موسوی

سیده عذرا موسوی متولد سال 1362 در قم، کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات کودک و نوجوان می باشد. وی سابقه‏‌ی فعالیت در کانون پرورش، فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان مربی، سابقه‏‌ی هم‏کاری با نشریاتی چون دیدار آشنا، خانه‏ ی خوبان، قدر، آینده‏سازان، انتظار نوجوان، سه‌یک‌سه، باران و...، انتشار اثر در برخی از سایت‏ها هم‏چون لوح، ادب فارسی و...، انتشار اثر با عنوان «یکی به‌جای عباس» در نشریه‌ی ادبیات داستانی، دبیر سرویس دخترانه‏ ی نشریه‏ ی «انتظار نوجوان» از فروردین 90، دبیر سرویس اجتماعی نشریه‏ ی «انتظار نوجوان» هم‌اکنون را در کارنامه خود دارد.

کتاب های عذرا موسوی

شاخ دماغی ها


دلقک و نارنج تلخ


جشن باغ صدری