ای وین نفزایگر

ای وین نفزایگر

دکتر اي. وين نفزايگر متولد 14 اوت 1939 ، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه ، نویسنده مقاله توسعه اقتصادی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه کمبریج است. تألیفات وی در مجله های اقتصادی آمریكا منتشر شده است. 

کتاب های ای وین نفزایگر

توسعه اقتصادی