کیت گریفین

کیت گریفین

کیت بی. گریفین (متولد 1938 در کولون ، پاناما) اقتصاد دان است. تخصص وی اقتصاد کاهش فقر است. وی از سال 1979 تا 1988 رئیس دانشکده مگدالن ، آکسفورد بود. در دوران ریاست خود در کالج مگدالن ، وی و ارشد بورسار آر دبلیو جانسون برای نجات امور مالی و ساختمان های این کالج تلاش کردند ، تلاشی که در کتاب جانسون در سال 2015 شرح داده شده است. گریفین دومین آمریکایی و جوانترین فرد از جنگ جهانی دوم بود که به عنوان رئیس دانشکده آکسفورد انتخاب شد.

کتاب های کیت گریفین