ژانین لامارش

ژانین لامارش

ژانین لامارش (Jeanenne LaMarsh) بنیانگذار و مدیر عامل شرکت LaMarsh و همکاران است، یک شرکت مشاوره با همکاران در سراسر جهان است که بیش از 30 سال به سازمان های کوچک و بزرگ (از جمله AT&T ، Ford و Allstate) خدمت کرده است. او در شیکاگو زندگی می کند.

کتاب های ژانین لامارش

برای بهتر شدن تغییر کنید