علی اکبر سرگلزایی

علی اکبر سرگلزایی

علی اکبر سرگلزایی متولد سال 1313، با حوزه های تخصصی علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، نهج البلاغه، نقد و تفسیر, قران در ادبیات فارسی, اسلام و بهداشت روانی, ... می باشد.

کتاب های علی اکبر سرگلزایی