علیرضا دوراندیش

علیرضا دوراندیش

علیرضا دوراندیش متولد : 1349 شهرستان منوجان تحصیلات : فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی شغل: دبیر زبان انگلیسی دوره متوسطه با 20 سال سابقه تدریس - چند ترجمه داستان کوتاه از جیمز جویس ، او هنری و ترجمه هایی در مورد مسائل روانشناسی و اجتماعی که در ضمیمه های ادبی رودبارزمین یا سایر نشریات محلی استان کرمان و همچنین فصلنامه الکترونیکی مایا (استان فارس) چاپ شده اند. -ترجمه رمانپل سن لوئیس ری نوشته تورنتون وایلدر نشر افراز...چاپ اول 1394 -ترجمه رمان بی سایگان نوشته ی فرانسواز ساگان نشر نون...چاپ اول 1394 ترجمه رمان فیستا نوشته ی ارنست همینگوی (زیر چاپ توسط نشر نون)- -تالیف کتاب تاریخی مینوجهان (تاریخ اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی منوجان) نشر فرهنگ عامه...چاپ اول 1394 -عضو هیات داوران جشنواره داستان نویسی جنوب استان که در خرداد ماه سال نود در شهرستان کهنوج برگزار گردید. -عضو هیات داوران جشنواره ی شعر کنگره شهید شهسواری شهرستان کهنوج که در اسفند نود و سه در کهنوج برگزار شد. - عضو هیات داوران جشنواره داستان نویسی شهید شهسواری شهرستان کهنوج که در اسفند ماه سال نود و یک در شهرستان کهنوج برگزار گردید -مسئول انجمن قصه و داستان شهرستان منوجان منبع : vavbook.com

کتاب های علیرضا دوراندیش

زن آندروس


آخرین رز کشمیری


بی سایگان


فیستا


پل سن لوئیس ری