سو بلانی

سو بلانی

سو بلانی، کارشناس ارتباطات، نویسنده، سخنران و خوش بین ابدی، از والدین در تربیت موفق نوجوانان حمایت می کند. محصولات و برنامه های وی کمک شایانی به والدین در برقراری ارتباط با نوجوانان، جلوگیری از رفتارهای پرخطر نوجوانان و درک رشد نوجوانان می کند. رویکرد تأمل و آرامش سو توسط والدین، مربیان متوسطه و مربیان ایمان محور مورد استقبال قرار می گیرد زیرا وی در مورد چگونگی افزایش تعامل والدین، بهبود ارتباطات، ایجاد گروه های بحث والدین و موارد دیگر صحبت می کند.

کتاب های سو بلانی