جین آیزی

جین آیزی

جین آیزی (JANE ISAY) نویسنده کتاب Walking on Eggshells، درباره والدین و فرزندان بزرگسال آنها، و Mom Still Likes You Best، درباره خواهر و برادر بزرگسال است. او که قبلا ویراستار و ناشر کتاب بود، در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های جین آیزی

روابط شکننده