تیموتی سیسه موره

تیموتی سیسه موره

تیموتی سیسه‌موره (Timothy A. Sisemore) یک روانشناس در مرکز مشاوره Summit در Chattanooga، تنسی است و چندین کتاب و مقاله در ژورنال تألیف کرده است. روت، همسر تیم، به او کمک می کند تئوری را در عمل ترجمه کند!

کتاب های تیموتی سیسه موره

مطمئنم که نگران نخواهم شد


رهایی از وسواس