تیموتی سیسه موره

تیموتی سیسه موره

تیموتی سیسه‌موره (Timothy A. Sisemore) یک روانشناس در مرکز مشاوره Summit در Chattanooga، تنسی است و چندین کتاب و مقاله در ژورنال تألیف کرده است. روت، همسر تیم، به او کمک می کند تئوری را در عمل ترجمه کند!

کتاب های تیموتی سیسه موره