مایکل تامپکینز

مایکل تامپکینز

مایکل A. تامپکینز، یک روانشناس عضو هیئت مدیره روانشناسی رفتاری و شناختی است. وی مدیر كانون شناختی در منطقه خلیج سانفرانسیسكو و دستیار استاد بالینی روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است .

کتاب های مایکل تامپکینز