جوزف سیاروچی

جوزف سیاروچی

جوزف وی سیاروچی، دکترای تخصصی، استاد انستیتوی روانشناسی مثبت و آموزش در دانشگاه کاتولیک استرالیا، و از نویسندگان کتاب "از ذهن و زندگی خود خارج شوید" برای نوجوانان و نوجوان پر رونق می باشد.

کتاب های جوزف سیاروچی

از ذهنت خارج شو و زندگی کن


رهایی از چاقی