ماری کاراپتیان آلوورد

ماری کاراپتیان آلوورد

دکتر مری کاراپتیان آلوورد، دکتر روانشناسی دارای مجوز با بیش از سی و پنج سال تجربه بالینی، و مدیر Alvord ، Baker & Associates است. وی متخصص در زمینه درمان کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با استفاده از روش های درمانی شناختی است.

کتاب های ماری کاراپتیان آلوورد