داون هوبنر

داون هوبنر

داون هوبنر (Dawn Huebner)، یک روانشناس بالینی است که در زمینه درمان کودکان مضطرب و والدین آنها تخصص دارد. وی نویسنده برنده جایزه "چه کاری باید هنگام نگرانی بیش از حد انجام دهید" و پنج راهنمای دیگر برای کودکان انجام دهید. او در اکستر، نیوهمپشایر زندگی می کند.

کتاب های داون هوبنر