لیزا هاموند

لیزا هاموند

لیزا هاموند بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Femail Creations است. او دریافت کننده جایزه بهترین فرد کسب و کار کوچک برای سال 2000 و همچنین جایزه انجمن ملی زنان صاحب مشاغل، جایزه تمایز زن کارآفرین برای سال 2003 است.

کتاب های لیزا هاموند