گارلند کالسن

گارلند کالسن

گارلند کالسن نویسنده کتاب پرفروش آمازون با عنوان "توقف اتلاف وقت: پایان تأخیر در 5 هفته با روشهای اثبات شده بهره وری" است. گارلند این کتاب را نوشت تا با بودجه کم، راهی آسان برای کمک به مردم فراهم کند. اگر با اهمال کاری دست و پنجه نرم می کنید، این کتاب برای شماست.

کتاب های گارلند کالسن

امروز و فردا نکن