ژان نوئل کاپفرر

ژان نوئل کاپفرر

ژان نوئل کاپفرر یک متخصص فرانسوی معتبر جهانی در مورد مارک ها است. وی به دلیل کارهای پیشرفته خود در زمینه هویت برند  مدیریت استراتژیک برند، اوراق بهادار برند، معماری برند و اعتبار و مدیریت لوکس شهرت دارد. وی در حال حاضر مشاور رئیس INSEEC U است.

کتاب های ژان نوئل کاپفرر

مدیریت راهبردی نام تجاری