امین صدیقی

امین صدیقی

امین صدیقی شاعر، پژوهشگر، مترجم و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی است که تاکنون مقالات و تألیفات متعددی در حوزه فرهنگ و ادبیات در داخل و خارج کشور از او انتشار یافته است.صدیقی عناوین مختلفی چون مشاور فرهنگی رئیس سازمان، رئیس مرکزگسترش فیلمنامه نویسی، رئیس مرکز فیلم و سریال برونمرزی، مشاور فرهنگی معاون برونمرزی، مدیرکل آسیای میانه و قفقاز و شمال خاورمیانه، مدیر پژوهش های کاربردی، مشاور فرهنگی مدیر عامل انتشارات سروش و عضو هیأت مدیره موسسه جام جم، سردبیر کتاب ماه «ادبیات و فلسفه»، مدیر سرای اهل قلم، عضو گروه علمی مجموعه فرهنگ و تمدن کشورهای همسایه در زمینه ادبیات و عضو گروه علمی مجموعه تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه را در کارنامه خود دارد.

کتاب های امین صدیقی

جمجمه ام در آکواریوم


چمدان پدرم