محمود زند مقدم

محمود زند مقدم

محمود زند مقدم متولد سال 1317 است كه آتار معروفی دارد از آن جمله می توان به مجموعه ۷ جلدی حكایت بلوچ اشاره كرد كه اقلیم و زندگی بلوچ را با لحنی خاص به تصویر كشیده است. وی پژوهشگر خلوت‌گزیده‌ای که نزدیک به 50سال از عمرش را به پژوهش در فرهنگ مردم بلوچستان گذراند.

کتاب های محمود زند مقدم

حکایت بلوچ


از سرزمین بی پرنده تا قلعه