هانس اولریش اوبریست

هانس اولریش اوبریست

هانس-اولریخ اُبریست (Hans-Ulrich Obrist‎؛ زادهٔ ۱۹۶۸) نمایشگاه‌گردان، منتقد و تاریخ‌نگار هنر اهل سوئیس است. او مدیر هنری گالری سرپنتاین در لندن است. ابریست مؤلف پروژهٔ مصاحبه، پروژهٔ گستردهٔ در حال انجامی از مصاحبه‌ها، است. او همچنین یکی از سردبیران کَیِه دار است.

کتاب های هانس اولریش اوبریست

شیوه های هنرگردانی


شش گفت و گو با رم کولهاس