کلر مک گوآن

کلر مک گوآن

کلر مک گوان در یک دهکده کوچک در ایرلند شمالی بزرگ شد. وی پس از گذراندن مدرک انگلیسی و فرانسوی از دانشگاه آکسفورد و گذراندن زمان زندگی در چین و فرانسه، به لندن نقل مکان کرد و در بخش خیریه کار می کند و همچنین به تدریس نویسندگی خلاق می پردازد.

کتاب های کلر مک گوآن

کاری که کردی