براک کلارک

براک کلارک

براک کلارک نویسنده ی معاصر آمریکایی در دانشگاه بودوین ایالت مین آمریکا، نگارش خلاق ندریس می کند. وی نویسنده ی داستان کوتاه و رمان است، جوایز ادبی متعددی را در کارنامه ی خود داردو آثارش به بیش از ده زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است

کتاب های براک کلارک