مارک روبرگ

مارک روبرگ

مارک روبرگ مدرس ارشد واحد مدیریت کارآفرینی در دانشکده بازرگانی هاروارد است. وی در دوره سال دوم MBA در ترم پاییز و کارآفرین و بازاریابی کارآفرین در دوره MBA در دوره های بهار و زمستان در دوره سال اول MBA و مدیر کارآفرینی و راه اندازی Bootcamp تدریس می کند.

کتاب های مارک روبرگ