فریور خراباتی

فریور خراباتی

فریور خراباتی از طنزپردازان معاصر متولد سال 1365 می باشد.

کتاب های فریور خراباتی

عجایب الاتفاقات