ژرژ ژان

ژرژ ژان

ژرژ ژان (16 سپتامبر 1920 - 19 دسامبر 2011) شاعر و مقاله نویس فرانسوی متخصص در زمینه های زبانشناسی، نشانه شناسی و ادبیات کودکان بود. ژرژ ژان در Besançon متولد شد، پس از تحصیل در رشته فلسفه، وارد normcole normale supérieure de Saint-Cloud شد. او خود را وقف تدریس زبان شناسی، شعر و نشانه شناسی در شهر لمان و دانشگاه ماین که از سال 1967 تا 1981 استاد زبان شناسی و نشانه شناسی بود، اختصاص داد. وی رهبر مرکز بین المللی poésie-enfance ("شعر بین المللی - Childhood Center ')، در کمیته وزرای خلق تئاتر شرکت کرد. وی معلم دانشکده olecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et Des Des Bibliothèques بود و بیش از 70 کتاب از جمله چندین مجموعه شعر ، مقاله و نظریه درباره شعر و تعلیم و تربیت منتشر کرد.
کتاب او Le plaisir des mots: Dictionnaire poétique illustré موفق به دریافت جایزه منتقدان بودجه 'Mention' از نمایشگاه کتاب کودک بولونیا در سال 1983 شد. کتاب دیگر L'écriture، mémoire des hommes یکی از پرفروش ترین ها در فرانسه است و به 21 زبان ترجمه شده است، بود.

کتاب های ژرژ ژان

تاریخچه مصور الفبا و خط