غلامرضا عسگری

غلامرضا عسگری

دکتر غلامرضا عسگری بیش از 20 سال است که به عنوان پزشک، هومیوپات و مشاور فعالیت می کند. او هم اکنون به عنوان پزشک هومیوپات، Weight Coaching و محقق آب های طبی در کانادا، با کمک Telemedicine به عنوان پزشک مشاور و مدرس هومیوپاتی مشغول فعالیت است.

کتاب های غلامرضا عسگری

پرسش و پاسخ در هومیوپاتی