والتر ویلت

والتر ویلت

والتر سی. ویلت (متولد 20 ژوئن 1945 در هارت، میشیگان)، پزشک و محقق تغذیه آمریکایی است. در حال حاضر، ویلت استاد اپیدمیولوژی و تغذیه فردریک جان استار در دانشکده بهداشت عمومی هاروارد است و از سال 1991 تا 2017 رئیس گروه تغذیه آن بود. وی همچنین استاد پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد است.

کتاب های والتر ویلت