جفری کی پینتو

جفری کی پینتو

دکتر جفری کی. پینتو متولد 26 ژوئن 1958 ، صاحب کرسی در مدیریت فناوری در دانشکده تجارت سام و ایرنه بلک در دانشگاه ایالتی پن ، کالج Behrend است. وی همچنین عضو هیئت علمی برنامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه پن استیت است.

کتاب های جفری کی پینتو