جیک نپ

جیک نپ

جیک نپ روند دوی سرعت Google Ventures را ایجاد کرد و بیش از صد مسابقه دو سرعت با استارتاپ هایی مانند 23andme ، Slack ، Nest و Foundation Medicine داشته است. پیش از این، جیک در گوگل کار می کرد، و از Gmail گرفته تا Google X سرعتی در مسابقات سرعتی داشت. او در حال حاضر در زمره طراحان بلند جهان است.

کتاب های جیک نپ

جهش