آنته هاگه دورن

آنته هاگه دورن

آنته هاگه دورن متولد سال 1958 در آلمان ، در دانشگاه های بن و ماینتس تاریخ هنر شرقی ، ادبیات آلمان و تاریخ هنر خوانده است. وی در دانشگاه های بن ، ماینتس و اوترخت تدریس داشته است و از سال 2000 سردبیر و مسئول تاریخ هنر و باستان شناسی مجله "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft" بوده است.

کتاب های آنته هاگه دورن

هنر در سرزمین های اسلامی