رضا چهکنوئی

رضا چهکنوئی

رضا چهکنوئی متولد سال 1340، دبیرکمیته طبیعت‌گردی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران است.

کتاب های رضا چهکنوئی