فاضل خان گروسی

فاضل خان گروسی

میرزا محمد، (زاده ۱۱۹۸ ه. قمری بیجار گروس - درگذشته ۱۲۵۹ تهران)، معروف به فاضل‌خان گروسی و فاضل‌‌خان‌ همدانی‌ ، ادیب و شاعر دوران قاجار بود. او از طایفهٔ بایندر ترکمان منطقهٔ بیجار بود. فاضل‌خان گروسی در دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار می زیسته است، او در کودکی پدر خود را از دست داد، چندی پس از مرگ پدر، به عراق و مناطق دیگر سفر کرد و خط و انشایی فراهم آورد. پس به تهران آمد و به وسیله فتحعلی خان صبا به دربار راه یافت و جزو غلامان خاص درآمد و به فرمان شاه تحت نظر و تربیت صبا مشغول تحصیل شد؛ و در پنج سال چنان معلوماتی از علوم زمان بدست آورد که شاه چون فضایل او را دید لقب " فاضل خان " به او داد و به سمت جارچی باشی، یعنی رئیس و سرکرده منادیان دربار، منصوب شد. او چند سال جزو منشیان مخصوص شاه کار می‌کرد و در سفر و حضر ملتزم رکاب بود و چون بیانی خوب داشت، قصایدی را که فتحعلی خان ملک الشعراء و دیگران در مدح شاه می‌سرودند حفظ و رعایت می‌کرد و بدین مناسبت تخلص شعری خود را نیز راوی قرار داد.

کتاب های فاضل خان گروسی

تذکره انجمن خاقان