لارا تامپسون

لارا تامپسون

لارا تامپسون، نویسنده و روزنامه نگاری انگلیسی است. او به خاطر کتاب اولش، جایزه ی ادبی سامرست موآم را دریافت کرده و همچنین، تعدادی از آثارش در فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک قرار گرفته اند. لارا تامپسون در لندن زندگی می کند.

کتاب های لارا تامپسون

آگاتا کریستی