زاک مارتین

زاک مارتین

زاک مارتین در دوبلین ، ایرلند متولد و بزرگ شد.
از کودکی یک اعجوبه موسیقی بود، قادر بود تقریباً هر ساز را به طور ماهرانه بنوازد، اگرچه هرگز از نوعی آموزش موسیقی ندیده است.
وی روانشناسی را در دانشگاه کالج دوبلین تحصیل کرد، اما علاقه واقعی او به قدرت های نهفته ذهن، از جمله توانایی هایی مانند روشن بینی و شناخت بیش از حد بود - توانایی هایی که خود او از همان کودکی به نمایش گذاشته بود.

کتاب های زاک مارتین

تقویت نیروهای روحی و روانی