برایان لنون

برایان لنون

برایان لنون بیش از بیست و پنج سال به عنوان مشاور راهنمایی در کالج جامعه سنت اولیور، دروگهدا، کو لوت، ایرلند کار کرد. وی همچنین رئیس بخش فناوری اطلاعات بود. از سال 2004 او به عنوان روانشناس در شرکت Louth V.E.C کار کرد. قبل از بازنشستگی در سال 2009. او یک مربی ارشد با ویلیام گلاسر بین المللی است، هیئت نمایندگی ایده های ویلیام گلاسر در مورد روانشناسی نظریه انتخاب، واقعیت درمانی و مدارس کیفیت می باشد.

کتاب های برایان لنون