آنتونی دمللو

آنتونی دمللو

آنتونی دو ملو، معروف به تونی دو ملو (4 سپتامبر 1931 - 2 ژوئن 1987)، کشیش و روان درمانگر یسوعی هند بود. دی ملو، یک معلم معنوی، نویسنده و سخنران عمومی، چندین کتاب در زمینه معنویت نوشت و میزبان عقب نشینی ها و کنفرانس های معنوی متعددی بود. وی همچنان بخاطر داستان سرایی اش که از سنتهای مختلف عرفانی شرق و غرب ناشی می شود و همچنین معرفی بسیاری از مردم در غرب به رویه های مبتنی بر ذهن آگاهی که گاهی اوقات آن را "دعای آگاهی" می خواند، شناخته می شود.

کتاب های آنتونی دمللو