پیتر آر گاربر

پیتر آر گاربر

پیتر آر گاربر (Peter R. Garber) نویسنده بیش از 50 کتاب و ابزار آموزش در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به منابع انسانی از جمله کتاب تغییر بیشتر آشفته منتشر شده توسط ASTD است. گاربر بیش از 30 سال به عنوان یک متخصص منابع انسانی کار کرده است و همچنین یک عضو هیئت علمی کمکی در دانشگاه پیتسبورگ است.

کتاب های پیتر آر گاربر